Overzicht 2002
PietvdOever

Resultaat:


In 2002 heeft het Gilde in Totaal 19 Zilveren Prijzen schilden Binnengehaald.

Programma 2002

13 Februari: Begrafenis Gildenbroeder Lambert Heijligers

2 Mei: Begrafenis Gildenbroeder Antoon Jans-Rat

4 Mei: Dodenherdenking Gemeente St Anthonis

18 Mei: Koningsschieten en Teeravond

26 Mei: Kringgildendag te Heijen

Juni: Aanleg nieuwe vloer in het Maalgedeelte van de Watermolen

28 Juni: Kampioensfeest

5 Augustus: Foto gemaakt van standaardrijder Harrie van Dijk voor voorzijde Gemeentegids

25 Augustus: Processie Oploo - Handel

7 September: Nederlandse Kampioenschappen Kruisboogschieten Vlak

8 September: Vrije Gildendag St. Matthiasgilde Oploo

14 September: Presentatie / Onthulling van het boek '33 Dorpen en 1 Stad'

15 September: Nederlandse Kampioenschappen Kruisboogschieten Wip

15 September: Brabantse Kampioenschappen Vendelen, Trommen en Bazuinblazen

11 Oktober: Feest vrijwilligers van Gilde en buiten het Gilde t.b.v. de inzet op de Vrije Gildendag

12 Oktober: Hoofdliedendag te 's-Hertogenbosch

13 Oktober: Varkensconcours

20 Oktober: Opening "De Oude Heerlijkheid". Het Gilde presenteerde zich door een vendel- en jeugdtromdemonstratie

29 November: Sinterklaasavond

27 December: Begrafenis Piet Kunen (49 jr) Voorzitter Koninklijk St. Willebrordus Geijsteren

29 December: Koningschieten Kruisboog Vlak 10m1. Aantal deelnemers: 11. Koning Kruisboogschieten werd Hannie Ermens

Kruisboogschieten 2002

Geweerschieten 2002

Jaarverslag

LambertHeijligers

13 februari 2002 Begrafenis gildebroeder Lambert Heijligers


Begrafenis van gildebroeder Lambert Heijligers. Lambert werd 56 jaar. Lambert was eenentwintig jaar lid van het gilde. Lambert was zeer actief, schutter in zowel geweer, kruisboog vlak en kruisboog wip, helpen bij het kruisboogschieten en jeu de boules in en bij de watermolen en buitenshuis, de laatste jaren fotograaf voor het gilde en altijd behulpzaam bij de diverse activiteiten van het gilde. Lambert was zeer gewaardeerd bij zijn gildenbroeders- en zusters en heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het gilde. Er werd van Lambert afscheid genomen met een gildendienst in de St Matthiaskerk en de crematieplechtigheid te Uden.

AntoonJans-Rat

2 mei 2002 Begrafenis gildenbroeder Antoon Jans-Rat


Begrafenis van gildebroeder Antoon Jans-Rat. Antoon werd 76 jaar en was het oudste gildelid. Antoon was tweeëntwintig jaar lid van het gilde. Antoon werd op waardige wijze door het gilde van zijn woning in het Kroondomein naar de St Matthiaskerk begeleid.  Na de gildendienst werd Antoon naar zijn laatste rustplaats gebracht op het kerkhof. Antoon was een gewaardeerd gildenbroeder en heeft zich op zijn eigen manier verdienstelijk gemaakt voor het gilde.

Dodenherdenking

4 mei 2002 Dodenherdenking gemeente St. Anthonis


Dodenherdenking van de Gemeente St Anthonis in St Anthonis. De herdenking vond plaats in de vorm van een kranslegging, 2 minuten stilte, vendelgroet, Wilhelmus en een herdenkingsdienst. Na afloop van de herdenkingsdienst werd er bij het Vrijheidsmonument "De Zon van onze Hoop" aan de Kolonel Silvertoplaan te St Anthonis het Dodenappel gehouden. Burgemeester Verbeeten hield een korte toespraak. Het thema van dit jaar was "Vrijheid luistert nauw".

18 mei 2002 Koningschieten en Teeravond

Eigenlijk begon het al op 17 Mei; toen werd 's avonds de houten vogel op de paal gezet voor het koningsschieten. De houten vogel wordt traditioneel gemaakt door de koning.


De volgorde van de dag was dit jaar iets anders als andere jaren: Inschrijving en loting voor de volgorde voor het koningsschieten, Gebedsdienst. In de Gebedsdienst werd de eed van trouw afgelegd door een nieuw lid, Toon van de Weijer, en de overdracht van de twee zeer toepasselijke kunstwerken, een sokkel voor het beeld van de patroonheilige St Matthias en een offerblok in de vorm van een gildentrom. Deze kunstwerken zijn gemaakt door gildenbroeder Juul Baltussen en zijn geschonken aan de St Matthiasparochie van Oploo.

Na de Gebedsdienst was er de overvendeling van de wereldlijke overheid door de vaandrig. Daarna zijn we weer terug gegaan naar het gildenhuis voor het nuttigen van enkele broodjes en koffie/thee. Omstreeks 11:45 uur trokken we op naar de schutsboom voor het koningsschieten. Beschermheer Jos Verbeeten loste het eerste schot. Er schoten 21 gildenbroeders mee. Bij het 630e schot werd het laatste stukje van de houten vogel naar beneden gehaald door Wilco Nilessen, die zich koning mocht noemen van het St Matthiasgilde Oploo. Koningin werd zijn vrouw Wilma. Na het zilver omhangen en overvendeling met het hoofdvaan trok de koning met het gilde door het dorp, waarna in het gildenhuis de erewijn werd aangeboden door de burgemeester. 'S avonds werd de jaarlijkse teeravond in het gildenhuis gehouden.

26 mei 2002 kringgildendag in Heijen


Kringgildendag te Heijen. Op deze verplichte kringgildedag waren 23 gildebroeders aanwezig, samen met koningin en dochter. 10 Jeugdleden maakten het geheel compleet. We behaalden maar liefst 14 zilveren prijzenschilden, te weten:

1e Prijs Algemeen Klassement

1e Prijs Vendelen Klasse B + Promotie (Barry van de Vorst)

1e Prijs Vendelen Jeugd 14 t/m 16 Jaar (Ruud van den Hoogenhoff)

3e Prijs Vendelen Jeugd t/m 13 Jaar (Twan Hubers)

1e Prijs Vendelen Groepen 4-5 Personen (Mat Ermens,  Marc Ermens, Barry van de Vorst en Kees Lenkens)

1e Prijs Gildentrom Junioren (Chiel van de Weijer)

3e Prijs Gildentrom Junioren (Gijs Nielen)

1e Prijs Gildentrom Senioren Ereklasse (Theo Heijligers)

1e Prijs Gildentrom Groepen Junioren (Chiel Thijs, Gijs Nielen, Ties van Riet en Chiel van de Weijer)

3e Prijs Geweerschieten Personeel (Chris Cornelissen)

1e Prijs Kruisboogschieten Korps (Jan van Sambeek, Gerrit Ermers, Gerrit Verheijen en Theo Heijligers)

1e Prijs Kruisboogschieten Personeel (Gerrit Ermers)

3e Prijs Kruisboogschieten Personeel (Theo Heijligers)

1e Prijs Standaardrijden Toernooiveld (Harrie van Dijk)

28 juni 2002 Kampioenenfeest


Kampioenenfeest in de watermolen. Op deze avond werden 10 kampioenen van het gildenjaar 2001 gehuldigd:

Mat Ermens - Brabants kampioen vendelen vaandelklasse 50 jaar en ouder

Barry van de Vorst - Brabants kampioen vendelen klasse-C

Ties van Riet, Chiel Thijs, Gijs Nielen en Giel van de Weijer - Brabants kampioen gildentrom groep junioren

Theo Heijligers - Algeheel Brabants kampioen kruisboogschieten

Hanny Ermens - Algeheel Nederlands kampioen kruisboogschieten dames

Arnold Emons, Mat Ermens, Barry van de Vorst en Marc Ermens - Federatie kampioen korps geweerschieten


Op de avond werd een nieuw onderdeel uitgeprobeerd en wel het vogelknuppelen. Winnaar hierbij: Jo van de Weijer bij de dames en Harrie Hubers bij de gildebroeders. Er was een barbecue en een drankje, verder werd er flink gebuurt onderling, goed voor de onderlinge verenigingsband. Er waren 61 gildebroeders en -zusters aanwezig.

7 september 2002 Nederlandse kampioenschappen kruisboog vlak.


Nederlandse Kampioenschappen kruisboogschieten vlak te Weert. Hanny Ermens werd algeheel kampioen in de klasse zonder diopter bij de dames

15 september 2002 Nederlandse kampioenschappen kruisboog wip.


Nederlandse Kampioenschappen kruisboogschieten wip te Vlijmen. Het korps (Gerrit Ermers, Gerrit Verheijen, Theo Sommers en Ronnie Sommers) werden algeheel Nederlands kampioen.

15 september 2002 Brabantse kampioenschappen vendelen,trommen,bazuinblazen


Brabantse kampioenschappen vendelen, trommen en bazuinblazen te Oirschot. Marc Ermens werd Brabants kampioen vendelen individueel klasse-A. Chiel van de Weijer werd derde bij de gildentrom individueel klasse junioren.

Uitslagen geweer- en kruisboogschieten 2002

Kruisboogschieten

In 2002 hebben we 16 officiële wedstrijden kruisboogschieten geschoten, met erachter de voornaamste uitslagen

Geweerschieten

In 2002 hebben we 11 officiële wedstrijden geweerschieten geschoten met de voornaamste uitslagen

6 Districtswedstrijden BKB: in de diverse klassen, persoonlijk en korps; vier 1e, drie 2e en tien 3e Prijzen

Bekerconcoursen: in de diverse onderdelen, persoonlijk en korps; een 1e, drie 2e en twee 3e Prijzen

1 Brabants Kampioenschap: klasse zonder diopter, 1e Prijs Theo Heijligers (Brabants Kampioen)

1 Federatietoernooi Gassel: korps 4e Prijs, Mat Ermens, Marc Ermens, Barry van de Vorst en Arnold Emons

1 Koningen/Dames/Jeugd Wedstrijd: dames klasse-A 1e Prijs Hanny Ermens en 2e Prijs Tos Sommers

1 Nederlands Kampioenschap Middelaar: korps 8e Prijs, Mat Ermens, Marc Ermens, Arnold Emons en Mike Jansen

3 Districtswedstrijden NKB: in de diverse klassen, persoonlijk en korps; drie 1e en twee 3e Prijzen


1 Nederlands Kampioenschap: persoonlijk klasse dames zonder diopter, 1e Prijs Hanny Ermens (Nederlands Kampioen), dames klasse A, 3e Prijs Hanny Ermens


3 Districtswedstrijden NKB Wip: in de diverse klassen, persoonlijk en korps, drie 1e, een 2e en drie 3e Prijzen